Geachte nieuwsbrieflezer,

Maandag 16 november ontving u onze nieuwsbrief in de huisstijl die wij sinds begin deze maand niet meer voeren. Bij de verzending van de nieuwsbrieven is door onze hostingpartner bij vergissing de oude huisstijl gebruikt. Onze partner en wij bieden u daarvoor onze verontschuldigingen aan. Wij vinden juiste informatie van groot belang. Om die reden hebben wij er voor gekozen dat u de nieuwsbrief opnieuw ontvangt, nu in de juiste huisstijl.
Wilt u hierover of over onderstaande onderwerpen meer informatie, neem dan gerust contact op met ons kantoor of maak gebruik van de links onder aan de betreffende artikelen. Wij nemen dan snel contact met u op. 

Met vriendelijke groet,

Notarispraktijk Interwaert
mr. E.F. de Vilder
Peulenstraat 151
3371 AL Hardinxveld-Giessendam
T: (0184) 612933
E: notaris@interwaert.nl
I: www.interwaert.nl

 

Ontbrekend energielabel bij verkoop huis levert boete op

Onder druk van Europa heeft de Nederlandse overheid per 1 januari 2015 de regels met betrekking tot het EPC gebouwen (energie prestatie certificaat) aangescherpt. Net als bij koelkasten, auto's, televisies etc. was het sinds 1 januari 2008 al verplicht bij verkoop, verhuur en oplevering van een woning een energiecertificaat (het huidige EPC- of energielabel) aan de koper te overhandigen. Echter er stond geen enkele sanctie op het niet afgeven van het label en als een koper aangaf geen belangstelling voor het certificaat te hebben dan kon het geheel achterwege blijven.

Voorkom problemen rond de erfgrens met de buren

Nederland is vooral in de Randstad een vol landje, alles is op en in elkaar gebouwd. Het is daarom geen wonder dat er in de praktijk vaak geschillen ontstaan met betrekking tot het bepalen van de erfgrens tussen buurpercelen. Niet voor niets moet de Rijdende Rechter in veel gevallen uitrukken om burenruzies, ontstaan door erfgrens problematiek, te sussen. Ook de gewone rechter wordt vaak geconfronteerd met erfgrens kwesties, terwijl deze vaak te voorkomen hadden kunnen worden.

Wel of geen materiele onderneming bepalend voor bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Hoewel het antwoord op de vraag wat een materiŽle, echte onderneming is niet heel moeilijk lijkt, wijst de praktijk uit dat het antwoord op die vraag zeker niet eenvoudig is. Het antwoord is wel van doorslaggevend belang om in aanmerking te komen voor het fiscaal aantrekkelijkste gebruik van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit.

 

Uw spaargeld dit jaar nog goed wegzetten!

Het einde van 2015 komt weer in zicht en dat is een goed moment om voor uzelf na te gaan hoe de stand van zaken is met uw spaargeld. Volgend jaar moet immers weer aangifte inkomstenbelasting worden gedaan en daarbij wordt ook gekeken naar de omvang van uw vermogen in Box 3. Als peildatum voor het bepalen van de omvang van uw vermogen wordt 1 januari van het nieuwe jaar gehanteerd. Reden genoeg dus om dit jaar nog iets te doen!

Bekrachtiging rechtshandelingen BV i.o. heffen niet altijd aansprakelijkheid op.

Het blijft wringen. U begint een onderneming en de besloten vennootschap is nog niet opgericht. Ondanks dat moeten er activiteiten worden ondernomen. Aanschaf van meubilair en alles wat een randvoorwaarde is om de onderneming tenminste te laten functioneren.

Rekening en verantwoording afleggen bij handelen op basis van volmacht

Tegenwoordig kiezen veel mensen er voor om in een levenstestament hun wensen vast te leggen voor de situatie waarin zij door bijvoorbeeld ziekte of ongeval niet meer in staat zijn hun zaken zelf te regelen. In zo'n levenstestament worden meerdere bijzondere volmachten of een algemene volmacht verleend aan een vertrouwenspersoon. Helaas gebeurt het ook wel eens dat het vertrouwen van de volmachtgever wordt beschaamd.

Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie