Tijdelijke wet maakt elektronisch vergaderen mogelijk

Om een aantal praktische problemen op te lossen die een gevolg zijn van het naleven van Covid 19 richtlijnen heeft de wetgever besloten om Ė tijdelijk Ė een aantal obstakels te verwijderen. Zo is het nu mogelijk om op elektronische wijze te vergaderen, ook als de statuten van de desbetreffende entiteit dat niet mogelijk maken. Het bestuur dient dan te besluiten dat er op elektronische wijze kan worden gestemd.

Automatische koppeling erkenning en gezag bij notarieel samenlevingscontract

Wat houdt ouderlijk gezag in en hoe ontstaat gezamenlijk ouderlijk gezag? Voor gehuwden is dit wel duidelijk, voor samenwoners zitten er nog wat haken en ogen aan. Er lijkt een verbetering voor samenwoners op komst.

CPO als alternatief voor nieuwbouwwoning

Door het achterblijven van het bouwvolume aan nieuwbouwwoningen door onder andere de stikstof- en corona perikelen lijken de prijzen van nieuwe woningen die wel worden aangeboden de pan uit te rijzen. Bij nagenoeg ieder nieuwbouwproject zijn er meer potentiŽle kopers dan dat er woningen beschikbaar zijn. Kopen in een nieuwbouwproject via een ontwikkelaar of bouwbedrijf is de gangbare route, maar er is meer onder de nieuwbouwzon.


Pas op met rekening courant schuld met eigen besloten vennootschap

Het blijft een terugkerend probleem. Als directeur grootaandeelhouder leen je wat geld van je eigen besloten vennootschap. Voor de iets duurdere vakantie, voor de nieuwe boot, of gewoon zomaar. Dat kan ook, want het is en blijft jouw eigen besloten vennootschap en indirect dan ook jouw eigen geld, waarop wel nog een belastingclaim ligt.

Tekenen notariŽle akten in coronatijd

Voor het ondertekenen van een notariŽle akte zoals een akte van levering/hypotheek voor aankoop van een woning, een samenlevingscontract of een testament is het normaal gesproken verplicht persoonlijk op het notariskantoor, in het bijzijn van de notaris de stukken te tekenen. Al vroeg in de coronacrisis is de notaris aangewezen als vitaal beroep en moeten de notariskantoren open blijven.


Afwikkeling nalatenschap met of zonder bekende erfgenamen

Na het overlijden van iemand zal de nalatenschap afgewikkeld moeten worden. De eerste vraag die beantwoord moet worden bij een overlijden is wie de erfgenamen zijn. Als de overledene een testament heeft gemaakt, dan staat in dat testament wie de erfgenamen zijn. In het Centraal Testamentregister kan worden gecontroleerd of er een testament is. Is er geen testament, dan wijst de wet de erfgenamen aan.

Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie